Сутність вільних економічних зонПереваги створення ВЕЗ
для національної економіки та економіки регіону для іноземного капіталу
· більш раціональне використання місцевих природних ресурсів; · структурна перебудова національної та регіональної економіки; · розвиток торговельно-експортних операцій, · експортно-товарного виробництва; · одержання новітніх технологій; · зниження безробіття; · нові можливості для підготовки та перепідготовки кадрів; · насичення національного ринку якісними товарами; · тимчасовий захист національної та регіональної економіки від міжнародної конкуренції на внутрішньому ринку; · створення сприятливих умов для міжнародного кредитування, одержання нових джерел фінансування. · податкові пільги; · доступ до національного ринку; · зменшення затрат виробництва; · можливість фінансування за зниженими процентними ставками; · право власності на землю.
Цілі створення ВЕЗ
Економічні Науково-технічні Соціальні
·залучення іноземного та національного капіталу; ·використання переваг міжнародного географічного розподілу праці і міжнародного обігу капіталу для розширення експорту готових виробів, раціонального імпорту та створення імпорто-замінного механізму виробництва; ·ліквідація монополії зовнішньої торгівлі; ·зростання валютних надходжень країни · залучення передових зарубіжних та вітчизняних технологій; · прискорення інноваційних процесів; · залучення зарубіжних вчених та спеціалістів; · підвищення ефективності використання потужностей та інфраструктури конверсійних комплексів · прискорення розвитку інших регіонів за рахунок концентрації у межах зон обмежених національних ресурсів; · підвищення зайнятості населення; · задоволення потреб населення у високоякісних товарах; · створення прошарку висококваліфікованої робочої сили
7429354852734052.html
7429403750190755.html
    PR.RU™