Хід роботи

Студенти поділяються на групи по 3-4 особи (один рахує, другий записує, інші оцінюють обстановку) і розміщуються на певних ділянках різних вулиць з одностороннім рухом. У випадку двостороннього руху кожна група повинна розміститися на своєму боці.

Відбір матеріалу щодо завантаженості вулиць автотранспортом проводиться або одноразово, або більш поглиблено з замірами о 8, 13 і 18 годині. З декількох замірів вираховується середнє. Інтенсивність руху автотранспорту визначається методом підрахунку автомобілів різних типів три рази по 20 хвилин в кожному з термінів. Підрахунок проводиться методом позначень. Дані заносяться до таблиці 3.

Таблиця 3 – Розрахункові дані

Час Тип автомобіля Кількість автомобілів, шт.
Результат підрахунку за 20 хв. Всього
1-й 2-й 3-й
Легковий бензиновий
Легковий дизельний
Вантажний бензиновий
Вантажний дизельний
Автобуси

На кожній точці спостережень провести оцінку вулиці:

· Тип вулиці: міські вулиці з односторонньою забудовою (набережні, естакади, високі насипи), житлові вулиці з двосторонньою забудовою дороги, дороги у виїмці, магістральні вулиці та дороги з багатоповерховою забудовою з двох боків, транспортні тунелі та ін.

· Нахил: визначається екліметром або приблизно.

· Швидкість вітру: визначається анемометром.

· Відносна вологість повітря: визначається психрометром.

· Наявність захисної смуги з дерев.

За даними підрахунків розрахувати завантаження вулиць автотранспортом за добу. Порівняти отримані дані з ГОСТ-17.2.2.03-77:

низька інтенсивність руху - 2,7-8 тис. автомобілів на добу
середня - 8-17 тис. автомобілів на добу
висока - 17-27 тис. автомобілів на добу

Зробити порівняння сумарного завантаження різних вулиць міста залежно від типу автомобілів, дати пояснення відмінностей.


7428217530147771.html
7428269219132752.html
    PR.RU™