Конкурентноспроможність продукції підприємства та її оцінювання.

Після вивчення матеріалу розділу Ви повинні:

Знати:

Ø тлумачення поняття "якість продукції", визначення термінів "властивість", "параметр", "показник продукції"; класи­фікування та характерні особливості показників якості продукції;

Ø критерії відбору аналогів для оцінювання рівня якості продукції; методи для кількісного визначення показників якості продукції;

Ø поняття конкурентноспроможності продукції; фактори та показники конкурентноспроможності продукції; класифі­кування та характерні особливості методів оцінювання конку­рентноспроможності продукції;

Вміти:

Ø виділяти групи параметрів продукції; характеризувати показники якості продукції; проводити оцінювання рівня якості продукції;

Ø визначати аналоги продукції серед гіпотетичної та реально існуючої продукції; формувати систему показників рівня конкурентноспроможності продукції;

Ø оцінювати рівень конкурентноспроможності продукції.

Ключові поняття та терміни:

Ø якість продукції;

Ø рівень якості продукції;

Ø конкурентоспроможність продукції;

Ø комплексний показник рівня конкурентоспроможності продукції;

Ø показник якості продукції;

Ø метод оцінювання конкурентноспроможності продукції;

Ø фактори конкурентноспроможності продукції.


7427074098985178.html
7427117289944597.html
    PR.RU™